PZHGP

Polski Związek Hodowców Gołębi PocztowychOddział 0243 Nidzica

0243.oddzial.com
nidzica.oddzial.com

Liczba wyświetleń: 684223

Reklama

Formularze & Druki PZHGP

Administrator strony:
Lech Mioduszewski
tel. 660725459
e-mail: lech.mioduszewski@gmail.com

Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę

Wróć do poprzedniej strony...

Historia


Lot konkursowy nr 3 - Pobiedziska

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.08.2023

ZMIANA TERMINU LOTU  – KOMUNIKAT

 

Informujemy, że ze względu na prognozowane złe warunki atmosferyczne na niedzielę lot nr 3 z miejscowości Pobiedziska zostaje przeniesiony na sobotę 02-09-2023.

Koszowanie gołębi w piątek 01-09-2023 w godzinach od 18.00 - 20.00.

Prosimy o poinformowanie hodowców.


Okręgowa weryfikacja wyników sezonu 2023 - komunikat

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.08.2023

Okręgowa weryfikacja wyników sezonu 2023 - komunikat

 

Weryfikacja wyników sezonu 2023 Okręgu Olsztyn odbędzie się w dniu 07 września 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w hotelu "Anek" w Mrągowie przy ul. Roosevelta 25A. Każdy oddział deleguje na weryfikację zespół 3 osobowy. Prosimy o dostosowanie się do niniejszej informacji oraz przygotowanie dokumentacji.


Lot Bruksela - komunikat

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.06.2023

Lot BRUKSELA - komunikat

 

Gołębie Oddziału Nidzica proszę dostarczyć do Oddziału Nidzica 29-06-2023 czwartek do godz. 9.30.

 

 

Koszowanie na lot BRUKSELA odbędzie się W dniu 29-06-2023 (czwartek). Obowiązują 3 punkty wkładań w Okręgu Olsztyn. Terminy odjazdu kabiny na poszczególnych punktach:

 

 • Biskupiec - 8.00
  - (koszują oddziały: Biskupiec i Korsze)
 • Barczewo - 9.30
  - (koszują oddziały: Olsztyn, Dobre Miasto i Szczytno )
 • Olsztynek - 11.00
  - (koszują oddziały: Ostróda, Nidzica i Działdowo)
 •  
 •  
 • Proszę pamiętać, aby można było przeprowadzić koszowanie na punkcie należy spełnić limit 20 hodowców i 100 gołębi. Punkty wkładań przekazują protokoły i kopie list startowych w kopercie dla konwojenta.

Walne Zebranie Delegatów Okręgu Olsztyn - komunikat

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.03.2023

Walne Zebranie Delegatów Okręgu Olsztyn - komunikat

 

Zarząd Okręgu Olsztyn PZHGP zwołuje na dzień 19 marca 2023 roku (niedziela) Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Okręgu Olsztyn, które odbędzie się w hotelu "Anek" w Mrągowie przy ul. Roosevelta 25A. Początek zebrania godzina 10.00. Obecność delegatów obowiązkowa.


                                                                                Zarząd Okręgu Olsztyn

Porządek Walnego Zebrania


INFORMACJA !!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.01.2023

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd PZHGP Sekcja Wielbark zaprasza
wszystkich członków związku PZHGP Sekcja Wielbark,
na zebranie, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2023r. (niedziela) o godzinie 10.00.

Temat zebraniaomówienie spraw sprawozdawczo-wyborczych 2023r. 

Obecność obowiązkowa.
Serdecznie Zapraszamy
Zarząd Sekcja Wielbark


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.10.2012

Historia polskiego gołębiarstwa pocztowego, albo sportowego - jak mówimy dzisiaj - nie została jeszcze opracowana. Wiemy, ze także na ziemiach polskich - jak w całym świecie - wykorzystywano znane wszystkim zdolności powrotno-lotowe gołębi od najdawniejszych czasów: przede wszystkim do szybkiego przesyłania informacji o ważnych wydarzeniach np.: zwycięstwach czy klęskach wojennych. W tym tez celu ptaki te zapewne były specjalnie hodowane. Nie zachowało się jednak zbyt wiele tego świadectw

Obejmujący trochę szersza grupę ludzi ruch hodowli i lotowania gołębi - w celach już nie tylko doraźnie użytecznych, ale i konkurencyjno-sportowo-zabawowych - rozpoczął się na naszych ziemiach w pierwszych latach XX wieku. Na początku na Śląsku - zapewne pod wpływem Niemiec, gdzie ruch taki rozpoczął się znacznie wcześniej. Już w 1905 roku powstaje pierwsze zrzeszenie hodowców gołębi - w Zabrzu. Po odzyskaniu niepodległości 1918 roku powstaje takich towarzystw o lokalnym charakterze i zasięgu kilkanaście Zgody na ich powstawanie a także na podejmowanie hodowli i loty gołębi udziela w tym czasie Ministerstwo Spraw Wojskowych: wojsko tez opracowuje i wdraża specjalny dotyczący gołębi i sposobu ich wykorzystywania regulamin. Wynika to z faktu, iż traktuje się je jako ważny instrument łączności o charakterze strategicznym. Tak było zresztą wszędzie aż do drugiej wojny światowej, nic wiec dziwnego, ze po zajęciu Polski w 1939 roku hitlerowski okupant natychmiast zakazał Polakom hodowli gołębi pocztowych i zniszczył niemal cały nasz dorobek w tej dziedzinie.

Poszczególne lokalne towarzystwa hodowców gołębi pocztowych zaczęły nawiązywać ze sobą stopniowo coraz to bliższe kontakty i współdziałać zwłaszcza w sprawach lotów Doprowadziło to do zjednoczenia w 1926 roku pod nazwa "Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych na Rzeczpospolita Polska. Zjednoczenie to powołało z kolei własny organ prasowy - dla wymiany informacji, utrzymywania wzajemnych kontaktów, a także prowadzenia edukacji - pod nazwa ?Gołąb Pocztowy", po dwóch latach przemianowany na "Hodowca Gołębi Pocztowych" i istniejący po dziś dzien. Do 1939 roku Zjednoczenie organizowało wiele ważnych, dotychczas pamiętanych w środowisku "lotów narodowych", np. w 1930 r. Z Łotwy (1050 km - dwukrotnie jeszcze potem ponawianych w latach 1931 i 32), z Zachacia (Bukowina rumuńska) w 1933, z estońskiego Tallina (1939 r.). Te prestiżowe loty zwróciły uwagę na polskich hodowców ze strony hodowców i ich organizacji z wielu krajów Europy. Zaczęliśmy się liczyć w sportowo-golebiarskim świecie...

Jak już wspomniano, w okresie okupacji hodowla - a tym bardziej loty - gołębi pocztowych zostały zakazane. Nieprzestrzeganie stosownego zarządzenia okupanta groziło surowymi konsekwencjami, nawet kara śmierci

Odbudowa hodowli, a tym samym ruchu gołębiarskiego i gołębiarskiej organizacji, zaczęła się tuz po wojnie. Niestety, prawie od zera. Zaczęły się odtwarzać sekcje, oddziały, i grupy lotowe - przy ogromnym zainteresowaniu i przedwojennych hodowców i nowych miłośników tego hobby. Gołębiarstwo sportowe nadal - i jeszcze kilka lat - podlegało wojsku, a jednocześnie ministerstwu spraw wewnętrznych...

1 kwietnia 1946 roku odbył się w Krakowie ogólnopolski zjazd okręgowych grup lotowych i towarzystw hodowców gołębi pocztowych, na którym powołano ogólnopolska organizacje hodowców i wytyczono jej dalekosiężny program, a także określono zadania bieżące Siedziba odtworzonego Zjednoczenia - przemianowanego potem na Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - stal się Poznań Tam tez wznowiono wydanie "Hodowcy Gołębi Pocztowych", o tym samym co przed wojna profilu programowym, a nawet tym samym formacie. Nawiązano tez pierwsze kontakty międzynarodowe z: Anglia, Belgia, Czechosłowacja... W 1948 w Katowicach zorganizowano pierwsza ogólnopolską wystawę gołębi pocztowych, w której udział wzięli także hodowcy zagraniczni Zadeklarowana świeżo "współprace państw słowiańskich" uczczono pierwszym międzynarodowym lotem w tymże roku. Gołębie wystartowały z pokładu statku "Błyskawica", a było ich 20 000. Wróciliśmy do międzynarodowej rodziny hodowców gołębi pocztowych.

Opracował S. Gawor

Boże Narodzenie

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.12.2022Reklama

72. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych

Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2023


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2023